problemy w zwiazkach

Problemy w związkach

Kryzysy w związkach są nieuniknione i wcześniej czy później każda para jest zmuszona się z nimi zmierzyć. Jest to normalne, bo nikt z nas nie ma licencji na wieczne szczęście. Należy jednak wiedzieć, że kryzysy nigdy nie pojawiają się z dnia na dzień. Najczęściej mają one miejsce wtedy, gdy relacja została zaniedbana, partnerzy coraz bardziej się od siebie odsuwali, uczucie powoli wygasało, co otwiera prostą drogę do konfliktów i negatywnych emocji, czego wynikiem jest to, że relacja staje się wroga, a wspólne spędzanie czasu przestaje być przyjemnością.

Oto 5 przyczyn prowadzących do kryzysowych momentów w związkach:

Brak komunikacji w związku

Komunikacja w związku jest najistotniejszym elementem i prowadzi do tego, że związek dwojga ludzi jest udany i satysfakcjonujący. Każdy z nas będąc w związku, doświadczył sytuacji, w której problem ze zrozumieniem intencji drugiej strony wywołał negatywne emocje, doprowadzając do konfliktowej sytuacji. Na czym więc polega dobra komunikacja między partnerami? Komunikacja to pozytywne nastawienie do partnera/partnerki oraz wyrażanie pozytywnych uczuć, komunikacja to słuchanie drugiej osoby, bieżące przekazywanie informacji. Komunikacja to rozumienie powodów podjęcia danej decyzji oraz postępowania swojego partnera lub partnerki. Dlatego warto pracować nad związkiem, inwestować w związek, a co najważniejsze rozmawiać.

Rutyna i znudzenie

Rutyna i znudzenie jest poważnym i mocno niedocenianym problemem w związku. Dotyczy ona nie tylko związków z długim stażem. Partnerzy przyzwyczajają się do siebie, do stałego planu dnia, miejsc, a nawet wspólnych chwil. Wydaje im się, że nie muszą się już starać o względy drugiej strony, bo przecież i tak są już razem. Niestety takie zachowania mogą prowadzić do powolnego oddalania się od siebie a w konsekwencji do rozstania… Bo związek na każdym etapie, potrzebuje elementu zaskoczenia, spontaniczności, czegoś, co rozgoni codzienną nudę i pozwoli na nowo odkryć siebie i partnera. Może wspólna randka?

Zdrada

Zdrada to częsty powód rozpadu związku. Powoduje ona utratę zaufania i poczucia bezpieczeństwa oraz pozostawia ogromne poczucie krzywdy. Zazwyczaj jednak zdrada jest konsekwencją istniejących już w związku problemów. Ważne, aby zrozumieć powody zdrady. Prześledzić poszczególne etapy związku, by znaleźć przyczynę takiego zachowania partnera czy partnerki. Przede wszystkim nie powinno się jednak zamiatać tego faktu pod dywan, ale starać się rozmawiać, zrozumieć drugą stronę, nie szukać wymówek czy konkretnej winy danej strony. Należy znaleźć prawdziwe powody zdrady i postarać się odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje możliwość kontynuowania związku. Być może zdrada wcale nie oznacza, że partner/partnerka nas nie kocha. Może to, co się wydarzyło, będzie stanowiło podwaliny do zbudowania relacji opartej na obopólnym zrozumieniu?  

Niespełnione oczekiwania

Częstym problemem jest pojawiające się rozczarowanie związane z niezrealizowanymi oczekiwaniami, jakie partnerzy mieli wobec siebie i wobec związku. Jest to często konsekwencją tego, że nie poświęcamy czasu i wysiłku, aby zrozumieć naszych partnerów przed wejściem w relację. Obraz wspólnego życia pozyskujemy z obserwacji rodziców, najbliższych czy opowieści o życiu innych. Nie pytamy nawet samych siebie, czy oboje chcemy tych samych rzeczy w życiu, czy nie. Kiedy jednak jesteśmy już w związku, u źródła takiego problemu leży…brak komunikacji, dialogu, czyli brak komunikowania swoich potrzeb, planów, marzeń drugiej osobie. Czasem jest też tak, że mimo sygnalizowanych potrzeb, nie są one uwzględniane przez partnera/partnerkę. Niestety problem niedopasowanych par stwarza wiele miejsca na narastanie nierealistycznych oczekiwań, co może prowadzić do powstania urazów, rozczarowań a w ostateczności do rozstania.  

Brak bliskości 

Spory i brak porozumienia w codziennych sprawach przekładają się bezpośrednio na chwile intymności, a dokładnie na ich brak. Bliskość w związku to jednak nie tylko kontakt fizyczny, ale i emocjonalny, stanowiący podstawę zdrowej relacji. To również szereg zachowań, gestów, rytuałów, które prowadzą do budowania trwałego i szczęśliwego związku. Troszczenie się o siebie, wspieranie nawzajem, dbanie o to by związek opierał się na zaufaniu, szczerości, szacunku to podstawowe elementy udanej relacji. Warto być dla siebie przede wszystkim najlepszymi przyjaciółmi i móc na siebie liczyć w każdej sytuacji.

Od Autorki Bloga

Któż by nie chciał być pięknym... Piszę sobie tego bloga, bo lubię dzielić się swoimi przemyśleniami na różny temat. Ale spokojnie, spokojnie. Nie jestem alfą i omegą, nie znam się na wszystkim. Dlatego przy niektórych artykułach pomagają mi znajomi.

View all posts by Od Autorki Bloga →